Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie https://cosmo-grzejniki.pl/ (dalej Serwis).
 2. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są spółki z Grupy HBH[1] (dalej: Administrator).
 3. Administrator przetwarzana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO/GDPR).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 5. Gromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

II. Zakres danych osobowych, cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym zakresie i jasno sprecyzowanych celach, w tym:
  1. serwis internetowy
   W związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. 
   Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – więcej informacji w dziale V) przetwarzane są przez Administratora: 
   • w celach prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki niezbędne: przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu badania ruchu na stronie internetowej, poznawania preferencji użytkowników, analizowania ich zachowania w serwisie oraz umożliwienia interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki statystyczne: przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach wyświetlania reklam dopasowanych do profilu użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach – pliki marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. rejestracja w serwisie
   Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników rejestrujących się w serwisie na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości zarządzania kontem użytkownika w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. formularz reklamacyjny
   Administrator umożliwia złożenie reklamacji w związku z zawartą umową za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego w serwisie. Dane wskazane w formularzu przewarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. zapisy na szkolenia
   Administrator umożliwia zapisanie się na szkolenia za pośrednictwem formularza umieszczonego na www. Dane wskazane w formularzu przewarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na możliwości przeprowadzenia szkolenia w zakresie produktów i usług oferowanych przez Administratora.
  5. profile społecznościowe
   Administrator posiada profile społecznościowe (m.in. na portalu społecznościowym Facebook) w związku z czym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). 
   Dane osobowe tych osób są przetwarzane: 
   • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
   • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o usługach, produktach Administratora oraz o organizowanych przez niego wydarzeniach;
   • w celach statystycznych i analitycznych;
   • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  6. roszczenia
   W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, w tym dane zapisane w plikach cookie oraz inne dane podane przez Państwa świadomie w kierowanej do Administratora wiadomości.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.
 4. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona; Dane pozyskane przez pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z zapisami działu V poniżej. 

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Serwis internetowy umożliwia przekierowanie użytkownika do innych serwisów powiązanych z działalnością Administratora. Zasady przetwarzania danych osobowych przez te serwisy zostały opisane w ich politykach prywatności.
 

III. Odbiorcy danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podwykonawcom współpracującym z Administratorem, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do obsługi Serwisu, jak również w określonych przypadkach podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, księgowe, windykacyjne, prawne i reklamowe.
 2. Państwa dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie mogą być przekazywane do zewnętrznych operatorów, w takiej sytuacji Administrator zaleca zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronach tych operatorów.
 3. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

IV. Przysługujące prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do własnych danych; tj. prawo do uzyskania informacji jakie kategorie Państwa danych osobowych posiada Administrator,
  2. prawo do sprostowania danych tj. do ich poprawy lub aktualizacji,
  3. prawo do usunięcia danych w sytuacji, kiedy nie są one niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych tj. prawo do uzyskania kopii danych osobowych i przekazania ich do innego administratora na Państwa wyraźną prośbę.
 2. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i tym samym Państwa prawa lub wolności, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Pliki cookie

 1. Serwis korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookie, czyli danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników wykorzystywanych do korzystania z Serwisu.
Rodzaj plikówCel gromadzeniaCzas przechowywania
Niezbędnekonieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisuna stałe
Statycznepozwalają Administratorowi badać ruch na stronie internetowej Serwisu oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystania z niejna stałe
Marketingowepozwalają Administratorowi personalizować wyświetlane reklamyna stałe
 1. Gromadzone pliki cookie pozwalają w szczególności rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlać stronę internetową Serwisu dostosowaną do Państwa indywidulanych preferencji. Pliki te pozwalają także na tworzenie przez Administratora anonimowych statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz personalizowanie reklam do Państwa potrzeb.
 2. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookie
 3. Serwis wykorzystuje także tzw. pliki cookie zewnętrzne, tj. pliki innych operatorów, w tym współpracującym z Administratorem reklamodawcom i innym partnerom.
 4. Informacje zapisywane w plikach cookie mogą być przekazywane poprzez transmisję do operatora serwisu Facebook, dzięki czemu Administrator optymalizuje reklamy własnych produktów i czyni je bardziej widoczne na portalu Facebook.
 5. Standardowo powszechnie wykorzystywane przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapisywanie wszystkich plików cookie, jednak ich operatorzy zapewniają możliwość zarządzania ustawieniami związanymi z gromadzeniem plików cookie, w tym umożliwiają częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies.
 6. Administrator informuje, że całkowite wyłączenie zapisywania plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na wybrane funkcje Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o zarządzania ustawieniami plików w powszechnie wykorzystywanych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi adresami:
  1. Internet Explorer™
  2. Mozilla Firefox™
  3. Chrome™
  4. Opera ™
  5. Safari™

VI. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia jednak, że Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez Państwa zgody.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia jednak, że Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez Państwa zgody.
 3. Dane kontaktowe do Administratora: HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Św. Mikołaja 9, 62-080 Swadzim.
 4. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych/inspektora ochrony danych (IOD): – imię i nazwisko: Katarzyna Ellerik – e-mail: ochrona.danych@grupa-hbh.pl
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych / IOD na adres: ochrona.danych@grupa-hbh.pl.